ateltika_policka_vlajka.jpg

Občanské sdružení Atletika Polička vzniklo 19. dubna 2002 ustanovující valnou hromadou. Zaregistrováno bylo u Ministerstva vnitra 10. dubna téhož roku. Sdružení navázalo na sportovní činnost atletického oddílu SK Masokombinát Polička, který byl přejmenován z SK Polička v létě roku 2000.

SK (sportovní kluby) Polička vznikly v roce 1992 z oddílů kopané, házené a atletiky. Do tohoto roku byly zastřešeny TJ Spartakem Polička. Ve Spartaku byl oddíl atletiky obnoven v roce 1987 a do čela byli nominováni Miloslav Červ a Petr Mach. Předtím oddíl atletiky fungoval zhruba od 60 tých let minulého století. Jeho činnost inicioval tehdejší tělocvikář Zemědělského učiliště In. Václav Zámečník.

Od počátku činnost obnoveného oddílu byla zaměřena na soutěžní atletiku. Stěžejní soutěžní činností byla učást družstev v krajských přeborech. Družstva mladších a starších žáků startovala od roku 1987 nepřetržitě. Od roku 1990 s vyjímkou roku 2003 závodilo družstvo mužů. V letech 1995 až 2000 a v roce 2004 startovalo družstvo dorostenců. Třikrát se krajských přeborů zúčasňovalo družstvo mladších žákyň a jedenkrát závodilo družstvo juniorů (2001) a starších žákyň (2002).

V roce 2005 byly přihlášeny k soutěžní činnosti v krajských přeborech pardubicka muži, dorostenci, starší žáci, mladší žáci a poprvé v historii nejmladší žáci a žákyně. Tedy celkem šest družstev.

09.11.2008 18:52:43
D.Beny


Name
Email
Comment
Or visit this link or this one