ateltika_policka_vlajka.jpg

Sportovní bilance 2019

V sekci oddílové tabulky naleznete výkonnostní tabulky Atletiky Polička za rok 2019. Když kliknete na oddílové rekordy zjistíte, že v roce 2019 atleti a atletky překonali (nebo vytvořili) celkem šestnáct oddílových rekordů. V minulém článku Pohár Iscarexu 2020 se rozběhl zase najdete, jak dopadli poličští běžci v celkovém hodnocení běžeckého poháru v roce 2019. A konečně níže uvádíme sportovní bilanci za uplynulý rok, tj. jak se nám dařilo v soutěžích jednotlivců a soutěžích družstev:
Atletika Polička,spolek
 
                                            S P O R T O V N Í     B I L A N C E    2 0 1 9
Letní dětská olympiáda
12.místo                   Jelínek Jan                    starší žák                vrh koulí 4kg                         12,28m
 
Mistrovství Evropy
23.místo                   Červ Miloslav               veterán 65-69 let   běh do vrchu  8,6km       1:26:15hod.
 
Mistrovství České republiky
3.místa                     Kvapil Lukáš                   veterán 35-59 let  vrh koulí 7,26 kg                 12,59 m
                                 Šafářová Kristýna           akademička           skok vysoký                         160 cm
5.místo                     Machek Jiří                     akademik               100 m                                11,27sec.  
6.místo                     Kvapil Lukáš                   veterán 35-59 let  hod diskem 2 kg                  36,82 m
7.místa                     Šafářová Kristýna           akademička            100 m                              13,23 sec. 
                                 Klimeš Ondřej                 akademik             hod oštěpem 800 g              39,68 m   
8.místo                     Bukáček Marek               starší žák              3000 m v hale             10:33,00 min.
9.místa                     Šafářová Kristýna            akademička         skok daleký                           503 cm
                                 Machek Jiří                      akademik             200 m                               22,86 sec.
12.místo                   Bukáček Marek                starší žák             3000 m                        10:07,43min.
20.místo                   Bukáček Marek               starší žák              přespolní běh 3 km      10:49,0  min.
29.místo                   Šuterová Kateřina            žena                     silniční běh 10 km           53:49 min.
57.místo                   Kapoun Jan                      dorostenec           přespolní běh 4 km      15:19,0  min.
79. místo                  Radiměřský Karel            muž                      půlmaratón                   1:29:05 hod.
 
Krajské přebory jednotlivců
2.místa                    Bukáček Marek               starší žák                1500 m                        4:41,98 min.
                                Petrásová Žaneta             juniorka                 hod kladivem OPEN           25,38 m
                                Petrásová Žaneta             juniorka                 vrh koulí OPEN                    9,05 m
3.místo                    Petrásová Žaneta             juniorka                 100m OPEN                      13,71sec.
4.místo                    Bednář Tomáš                 starší žák                výška                                    155cm
5.místo                    Bukáček Marek               starší žák                hod kladivem 4kg                25,22m
6.místa                    Bukáček Marek               starší žák                3000 m v hale             11:00,43min.
                                Bednář Tomáš                 starší žák                dálka                                      515cm
 
Bilance družstva nejmladších žákyň
Ústí n. O. 5.6.                                                   Svitavy 13.6.
Biberlová Adéla   973 b = 8. místo                   Biberlová Adéla    857 b. =14.místo
Jílková Nela         464 b.= 32.místo                  Jílková Lucie        787 b. = 19.
družstvo              1437 b. = neklasifikováno     Lichtágová Klára  719 b. =23.
                                                                          Lněničková Sára    463 b. = 36.
                                                                          Jílová Nela             392 b. = 38.
                                                                           družstvo                 2826 b. = 6.místo
 
Svitavy 19.6.                                                      Ústí n.O.
Biberlová Adéla   785 b. = 14.místo                  Jílková Lucie         883 b. = 14.místo
Lichtágová Klára 728 b.= 15.místo                   Jílková Nela           351 b. = 45.místo
družstvo              1513 b.= neklasifikováno       družstvo              1234 b.  = neklasifikováno
 
Bilance družstva nejmladších žáků             
Ústí n.O. 5.6.                                                  Svitavy 13.6.
Král Vojtěch        948 b. =  9.místo                 Král Vojtěch            1001 b. = 6.místo    
Klimeš Jakub       546 b.= 30.                         Švejda Jáchym          507 b. = 30.
Švejda Jáchym     535 b. =31.                         Šafář Tomáš              283 b.= 43.
Šafář Tomáš          383 b.=41.                         Šafář Adam                154 b.= 55.
Šafář Adam         122 b. = 56.                         družstvo                   1945 b.=   9. místo
družstvo             2412 b. = 8.místo
 
Svitavy 19.6.                                                    Ústí n.O.
Král Vojtěch           995 b. = 8.místo                Švejda Jáchym        473 b. = 27.
Švejda Jáchym       540b.  = 32.                       Šafář Tomáš             271b. = 42.
Klimeš Jakub         407 b. = 41.                         Šafář Adam           164 b. = 46.
Šafář Tomáš           356b.  = 43.                         družstvo                908 b. = 8.místo
Šafář Adam            147b. = 62.
družstvo             2 298 b. =   8. místo      
                                   
Bilance družstva mladších žákyň
                                   Ústí n.O. 15.5.
Čejková Barbora       800m 9  60př. 4 oš 9              = 22b.       host.
Kadidlová Natálie     dálka 7  výška 11  4x300 2,75=20,75
Otcovská Magdaléna koule11 výška 6,5 4x300 0,75=18,25
Trnková Ema             60př. 7  150m 6     4x300 2,75=15,75
Bednářová Amélie     výška 3,5 koule 7  4x300 2,75=13,25
Melezínková Sára      60m1  150m 4 dálka 4            =  9
Schuchová Karolína  koule 4  800m1      4x300 2,75=  7,75
Morávková Lucie      150m 0  oštěp 4     4x300 0,75=  4,75    host
Prudičová Tereza       60m0   150m 1  dálka 0          =   1        host.
Jílková Lucie             60m 0  150m 0      4x300 0,75=   0,75
Jílková Nela               60m 0  150m 0     4x300 0,75=   0,75
družstvo                       114 b. = 2.místo
 
                                     Svitavy  29.5.
Čejková Barbora         60př. 8   oštěp 9   4x60m 1,75 = 18,75
Kadidlová Natálie       výška 11  dálka 5  60m4          = 20
Otcovská Magdaléna   výška 9   koule 11 4x60m 0    = 20
Trnková Ema               60př. 7    dálka 8   300m 5      = 20
Bednářová Amélie       60m 2  výška 5,5  koule 8       = 15,5
Melezínková Sára        60m 6   výška 0,5  300m4       = 10,5
Schuchová Karolína    800m 2  koule 0   4x60m 1,75 = 3,75
Morávková Lucie        výška 0  oštěp 0    4x60m 1,75 = 1,75
Prudičová Tereza         60m 0  300m 0     4x60m 1,75 = 1,75
Jílková Lucie               60m 0  300m 0     4x60m  0
Jílková Nela                 60m 0                   4x60m 0
Lichtágová Klára         60m 0  dálka 0      4x60m 0
družstvo                           112 b. = 3.místo
 
                                      Ústí n. O. 12.6.
Otcovská Magdaléna   výška 8   koule 11   míček 7       = 26 b.
Čejková Barbora         150m 2  800m 11  60př. 9           = 22
Trnková Ema               150m 6  60př. 7   dálka 6            = 19
Kadidlová  Natálie       60m 3   výška 11  dálka 4           = 18
Melezínková Sára       60m 6   150m 7   4x300 2,25       = 15,25
Bednářová Amélie      60m 0   výška 6   koule 1             =  7
Prudičová Tereza        60m 1   150m 3   4x300m 2,25    =  6,25
Schuchová Karolína   60př. 2  koule 0   4x300m 2,25     = 4,25
Morávková Lucie       150m 0  výška 0  4x300m 2,25
družstvo                               120 b. = 2.místo
 
                                       Litomyšl  4.9.
Otcovská Magdaléna  výška 9  koule 11  míček 7              = 27 b.
Čejková Barbora         60př. 11  800m 9  míček 5               = 25
Melezínková Sára       60m 5   dálka  4   300m 5                = 14
Trnková Ema              60př. 4  dálka 3   800m 2                 =   9
Bednářová Amélie       60m 0  výška 8   koule 0                 =   8
Schuchová Karolína   60př. 3  koule 0   300m 3                 = 6
Spoustová Tereza        koule 1   míček  4                            = 5
Morávková Lucie       60př. 0    výška 0  300m 0                = 0
Jílková Lucie              60m 0  dálka 0      300m 0                = 0
Jílková Nela                60m 0  dálka         300m 0                = 0
Prudičová Tereza        dálka                     300m                   MB
družstvo                                 94 b. = 3. místo     
 
                                        Finále Ústí n.O. 15.9.
Otcovská Magdaléna  koule 11  výška 8                              = 19 b.
Čejková Barbora         60př. 1  800m 6  oštěp 5                   = 12  
Kadidlová Natálie       dálka 3  výška 7    4x60m 1,75         = 11,75
Trnková Ema              60př. 3   dálka 0   300m 6                  = 9
Melezínková Sára       60m 0   150m 4     4x60m 1,75          = 5,75
Bednářová Amélie      koule 0  výška  4   4x60m 1,75          = 5,75
Schuchová Karolína   60př. 0   300m 0    4x60m 1,75          = 1,75
družstvo                                65 b. = 4. místo
  
 
 
 
Bilance družstva mladších žáků
                                      Ústí n.O. 15.5.
Šafář Samuel           60př.11  oštěp 9        4x300 2,25=22,25
Šafář Václav            koule 9  800m3         oštěp7        =19
Král Jan                   koule 8 dálka 0          4x300 2,25=10,25
Mach Tomáš            800m 5  dálka 0         4x300 2,25= 7,25
Klas Štěpán              800m 4  dálka 0        oštěp 0       = 4
Švejda Jáchym         60m 0    dálka 0         4x300 2,25=2,25
Pavliš Kristián          koule 2  60m 0          150m 0      = 2
Král Vojtěch              60m 0   dálka 0         150 0         = 0
Klas Šimon               800m0  150m 0         oštěp 0       = 0
družstvo                        67 b. = 3. místo
 
                                   Svitavy  29.5.
Šafář Samuel          výška 8   60př. 8      oštěp 9          = 25 b.
Šafář Václav           koule 9   1500m5    oštěp 7          = 21
Král Jan                   koule8   300m 8     oštěp 0          = 16
Mach Tomáš            výška 6  60m  0     dálka 2          =  8
Švejda Jáchym         60 m 0   dálka 0    4x60m1,5      = 1,5
Klas Šimon              výška5   dálka 0    4x60m 1,5     = 6,5
Klas Štěpán             výška 3   dálka0     4x60m 1,5     = 4,5
Kubový Kryštof       koule4   oštěp 0     4x60m 1,5     = 5,5
družstvo                       88 b. = 3. místo
 
                                     Ústí n.O.  12.6.
Šafář Václav         koule 6    výška 9   míček 6              = 21 b.
Mach Tomáš         60m 0      výška 6   4x300m 1,5       =  7,5
Klas Štěpán          800m 2  koule 3      4x300m 1,5        = 6,5
Klas Šimon           800m 1  výška 2     4x300m 1,5        = 4,5
Kubová Kryštof    koule 2  míček 0     4x300m 1,5        = 3,5
družstvo                      43 b. = 4. místo
 
                                      Litomyšl 4.9.
Šafář Samuel       60př. 9   1500m 6    míček 8                = 23 b.
Šafář Václav        výška  8 koule 8      1500m 4               = 20
Krištof Jan           60m 4   300m 7     4x60m 1,5              = 12,5
Klas Šimon          výška 3  1500m 1  koule 1                   =  5
Klas Štěpán          výška 1  1500m 3  koule 1                   =  5
Král Vojtěch         dálka 0   míček 2  4x60m 1,5               = 3,5
Kubový Kryštof   koule 2  míček 0   4x60m 1,5               = 3,5
Mach Tomáš         60m 0  dálka 0      výška 2                   =  2
Švejda Jáchym     60m 0   míček 0    4x60m 1,5               = 1,5
Šafář Tomáš          60m 0  míček 0    300m 0                    =  0
Šafář Adam          60m 0  míček 0  300m 0                       =  0
družstvo                       75 b. = 3.místo 
 
                                    Finále Ústí n.O. 15.9.
Šafář Samuel        60př. 6   800m 8     oštěp 7                  = 21 b.
Šafář Václav         koule 5 b.  1500M 3  výška 5,5           = 13,5
Krištof Jan            60m 0   300m 6    4x60m 0,75             = 6,75
Mach Tomáš         výška  0  800m 3   dálka 0                   = 3
Šafář Tomáš          60m 0  300m 2     4x60m 0,75             = 0,75
Šafář Adam           60m 0  150m 0      4x60m 0,75            = 0,75
Švejda Jáchym      60m 0  800m 0     4x60m 0,75              = 0,75
družstvo                          48,5 b. = 5. místo                
 
Bilance družstva žen
                                  Týniště n.O. 19.5.
Šafářová Kristýna   100m11  100př.11  oš 9 4x100m1,75= 32,75 b.
Schauerová Lenka  800m7  1500m9  ko 8    4x100m1,75= 25,75
Šafářová Natálie      kl 6  vý 6  ko 7                                  = 19
Hanyková Vanessa  vý 11  dá 1                                         = 12
Košňarová Barbora  400m 4  oš 5                 4x100m1,75= 10,75
Laštovicová Veronika 400m2 800m4 dá 0    4x100m1,75= 7,75
Turbaková Barbora  800m 3  1500m 3                              = 6
Žáková Nikola          100m 3  dálka 0                                = 3
Němcová Adéla         800m 0  dálka 0                                = 0
                               Družstvo  117 b. = 3.místo    
 
                                   Chrudim 2.6.
Šafářová Kristýna     200m 11  100př.9  oštěp 9  výška MB 4x400m 2,75 = 31,75b.
Petrásová Žaneta       koule 11   disk 8  kladivo 6                 4x400m 2,75 = 27,75
Schauerová Lenka     800m8  5000m 9  koule 6                   4x400m 2,75 = 25,75
Klímová Iva               5000m 11  koule 1                              4x400m 1,25 =13,25
Mourová Marie          výška 8   dálka 2                                 4x400m  2,75 =12,75
Šafářová Natálie         výška 4   koule 3 kladivo 4                 4x400m 1,25 = 12,25
Laštovicová Veronika  dálka 0  400m 6  800m 4                   4xc400m ,25 = 11,25
Hanyková Vanessa      dálka 0  výška 11                                                      =11
Turbaková Barbora    800m 3  5000m 4                                                       =  7
Šuterová Kateřina      5000 m 2                                              4x400m 1,25 = 3,25
                                   drružstvo 155 b. = 3. místo
 
                                    Trutnov  23.6.
Šafářová Kristýna     100m 9  výška 11  100př. 9                                         = 29 b.
Schauerová Lenka     3000m 11  1500m 7  koule 5              4 x 100m 1,75 = 24,75
Mourová Marie          100př. 8   výška 7  400př. 9                                       = 24
Petrásová Žaneta        koule 9  disk 5  kladivo 6                  4 x 100m 1,75 = 21,75
Hanyková Vanesa       výška 8  400př. 8                                                       = 16
Soukalová Klára         100m 7  400m 8                                                         = 15
Šimůnková Pavla        3000m 7  1500m 3  oštěp 2               4 x 100m 1,75 = 13,75
Košňarová Barbora  100m 4  oštěp 4                                     4x 100m 1,75  = 9,75
Němcová Adéla        400m 4  dálka 5                                                             = 9   
                                 družstvo 163 b. = 3. místo    
 
                                     Svitavy 1.9.
Šafářová Kristýna    200m 11   výška 11  oštěp 7  4x400m 2                        = 31 b.
Petrásová Žaneta     koule 8  disk 6 kladivo 8       4x400m 2                         = 24
Schauerová Lenka   800m 8  koule 2 3000m 11    4x400m 2                        = 23
Mourová Marie       100př. 9  dálka 5  400př.9                                              = 23
Šafářová Natálie      výška 7,5  koule 1  kladivo 5                                        = 13,5
Klímová Iva             800m 6  koule 0  3000m7                                             = 13
Šimůnková Pavla     800m 4  3000m 5   oštěp 1                                            = 10
Soukalová Klára       400m 8                                                                          =  8
Hanyková Vanessa    výška 7,5  dálka 0                                                         = 7,5
Košňarová Barbora  200m 0  oštěp 3                    4x 400m 2                        = 5
družstvo                           158 b. = 3.místo 
           
 
Bilance družstva mužů
                                    Týniště n.O. 19.5.
Kvapil Lukáš          kl 6   disk 11  koule 11                            = 28 b.
Machek Jiří             100m 11  400m 5          4x100m 1,75     =17,75
Fliedr Tomáš           stýpl 8    1500m 9                                   = 17
Tomšů Jan               800m 5  400př.8  400m 4x100m1,75      =14,75
Nožka Stanislav      110př.6  tyč 2  oš 6        4x100m 0,25     =14,25
Tlapák Jaroslav        stýpl 9  1500m 4                                     =13
Bukáček Marek       1500m 7                         4x100m1,75      = 8,75
Radiměřský Karel   stýpl 6  1500m 2            4x100m 0,25      = 8,25
BednářTomáš          výška 1   dálka 6                                       = 7
Kapoun Jan             400m 0  1500m 3           4x100m1,75       =4,75
Nykl Tomáš             výška  6                         4x100m 0,25      = 3,25
Kapoun Petr            800m 1  1500m0            4x100m0,25      = 1,25
                            Družstvo 138 b = 2. místo
                              
                                      Chrudim 2.6.
Kvapil Lukáš         kladivo 7  koule 9  disk 11                         = 27 b.
Fliedr Tomáš          5000m 9  1500m 11             4x400m 0,75 = 20,75 
Cvrček Martin        oštěp 7  koule 4  disk 7        4,400m 0,5    = 18,5
Tomšů Jan               110př.7,5 400př.7 400m2   4x400m 1,25  = 17,75
Tlapák Jaroslav      5000m 8  1500m7                4,400m 0,75  = 15,75
Klimeš Ondřej        kladivo 4  3skok 6  oštěp 5  4x400m 0,5   = 15,5
Nožka Stanislav     110př.4  tyč 2,5  oštěp 6       4x400m 0,5   = 13
Machek Jiří             200m 7,5 dálka 0  400m 4   4x400m 1,25 = 12,75
Mocek Tomáš          5000m 6 1500m 6                                     = 12
Bukáček Marek       1500 m 8                                                    =  8
Škacha Matěj           dálka 0  výška 5                   4x400m 0,5   = 5,5
Kapoun Jan              800m 4                                                       = 4
Radiměřský Karel    5000m 0  1500m 3               4x400m 0,75 = 3,75
Šutera Josef              5000m 2                               4,400m 0,75  = 2,75
Večeře Tomáš           110př 1  400př. 0                  4x400m 1,25 = 2,25
Nykl Tomáš              výška 1                                 4x400m 1,25 = 1,25
Bednář Tomáš          dálka 0  výška 0                              
Kapoun Petr             800m 0
Kvapil Radek           kladivo 0  koule 0  disk 0
družstvo                        181,5 b. = 1. místo
 
                                          Trutnov  23.6.
Kvapil Lukáš             koule 9  disk 11  kladivo  7                       = 27 b.
Machek Jiří               100m 11  3skok 4  400m 4  4x100m 2      = 21
Cvrček Martin           koule 4  disk 8  oštěp 7                             = 19
Nožka Stanislav        110př. 6  tyč 4,5  oštěp 8     4x100m 0,25 = 18,75
Tlapák Jaroslav         10000m 11  1500m 5                                 = 16
Škacha Matěj             výška 9  dálka 5                   4x100m 2     = 16
Tomšů Jan                 110př.DNF 400př.7  400m6 4x100m 2     = 15
Slaný Filip                 100m 3  400m 0  3skok 5    4x100m 2     = 10
Radiměřský Karel     10000m 7  1500m 0                                  = 7
Večeře Tomáš             110př 2  400př. 4               4x100m 0,25 = 6,25
Bednář Tomáš            výška 2  dálka 4                                       = 6
Kvapil Radek              koule 0  disk 0  kladivo 5                        = 5
Bukáček Marek           1500m 3                            4x100m 0,25 = 3,25
Nykl Tomáš                  výška 3                             4x100m 0,25 = 3,25
                                     družstvo 173,5 b. = 2. místo
 
                                            Svitavy 1.9.
Kvapil Lukáš              kladivo 6   koule 11  disk  11                    = 28 b.
Tomšů Jan                  110př. 11  400př. 9  400m 4   4x400m 1   = 25
Nožka Stanislav          tyč3   110př. 7   oštěp  5        4x400m 0   = 15
Klimeš Ondřej            kladivo  5  3skok 8  oštěp 2   4x400m 0   = 15
Škacha Matěj              výška  9  dálka 4                   4x400m0,25 =13,25
Machek Jiří                 200m 6,5  400m 5,5              4x400m 1    =13
Tlapák Jaroslav          3000m 8   1500m3                 4x400m 0    =11
Fliedr Tomáš              3000m 6  800m 4                                       =10
Večeře Tomáš             110př. 4  400př. 3                 4x400m 0     =7,25
Kapoun Jan                1500m 5                               4x400m 1     = 6
Mocek Tomáš            3000m 5  1500m 0               4x400m 0     = 5
Bednář Tomáš            výška 1  dálka 2                                        = 3
Nykl Tomáš                výška 2,5                               4x400m0,25 = 2,75
Cvrček Martin            oštěp 0  koule 0  disk 2         4x400m 0,25 =2,25 
Bukáček Marek           3000m 1                               4x400m 1     = 2
Kvapil Radek               kladivo 2  koule 0  disk 0                         = 2
Kapoun Petr                1500m 0                                4x400m0     = 0
Šimůnek Jan                 3000m 0  800m 0  1500m0 4x400m0      = 0
Radiměřský Karel        3000m 0  1500m 0               4x400m0     = 0
družstvo                                   160,5 b. = 2. místo
 
 
 
Bilance hostujícího dorostence J. Kapouna v družstvu TJ Jiskra Ústí n.O.
Pardubice 4.5. - 800m 4 b.            Pardubice  25.5. - 2000m př. 11b.  Výška 5 b.
 
Bilance hostujících žáků ve družstvu Jiskra Litomyšl
Chrudim 5.5. - M.Bukáček 1500m 6 b,   T.Bednář   výška 3 b.   Dálka 7 b.
Litomyšl 26.5. - M.Bukáček  kladivo 6 b.  800 m 6 b.
Svitavy  16.6. - M.Bukáček 1500m př. 11,kladivo 7  T. Bednář dálka 4  výška 6
Ústí n.O. 8.9. - M.Bukáček kladivo 8b.  800M 9 b.  150m 3b.   T.Nykl  výška 8 b.  150M 0
 
Mezikrajové utkání ml. Žactva – Jablonec n.N. 29.9.
M.Otcovská -vrh koulí 2 kg – 10,57 m – 3. místo
N.Kadidlová – skok vysoký  –130 cm  -  9. místo
S.Šafář           - 60 m př.        - 10,69 sec. 10.místo
 
Běžecký Pohár Iscarexu 2019
1.místa – Klímová Ivana žena A, Tlapák Jaroslav  muž A
2.místo – Bukáček Marek  st. Žák. Tlapák Jaroslav muži abs.
3.místo – Radiměřský Karel muž A
4.místo -  Kapoun Jan dorostenec, Hronová Markéta žena A
5.místo -  Klímová Ivana ženy abs. , Chaloupka Jan muž A
6.místo – Radiměřský Karel muži abs., Simon Petr muž B
7.místo – Štyndl Miroslav muž D
9.místo – Schauerová Lenka žena A, Simon Jakub junior
12. - Cvrček Jáchym žák nejml.I,14.Šutera Josef muž B,Chaloupka Jan muži abs.15.Šimůnková Pavla žena B,18.Bukáček Marek mezi juniory,20.Fliedr Tomáš muž B,Šimůnek Jan muž A,21.Simon Petr muži abs.,22.Cvrček Jáchym mezi dorci,Šuterová Kateřina žena B,27.Hronová Markéta ženy abs.,28.Červ Miloslav muž D,32.Turbaková Barbora žena A,33.Šafář Samuel ml.,Šimůnková Pavla ženy abs.Žák35.Lorenc Tomáš muž A,36.Tengler Jáchym dorostenec,41.Šuterová Kateřina ženy abs.,42.Šafář Václav mkl. Žák, 43.Šutera Josef muži abs.,44.Jílková Lucie žákyně nejml.I ,Mocek Tomáš muž B,Schauerová Lenka ženy abs.,45.Krištof Jan ml. Žák,46.Král Jan ml. Žák,48.Mach Tomáš ml.49.Trnková Ema ml. Žákyně,Havran Jan muž A,,52.Král Vojtěch žák nejml.,Šafář Štěpán ml. Žák,55.Švejda Jáchym žák nejml.,Melezínková Sára ml. Žákyně,59.Šimůnek Jan muži A,60.Soukalová Klára st. Žákyně,61.Klepárník Otakar muž D,62. Fliedrová Adéla žákyně nejml.I,Fliedr Tomáš abs.,69.Groulík František žák nejml I, 74.Večeře Tomáš muž A,75.Laštovicová Veronika ženaA,85.Chalupník Martin žák nejml.86.Štyndl Miroslav muži abs., 89.Háp  Matouš žák nejml.,Lorenc Tomáš muži abs.,90.Klimeš Jakub žák nejml.,Biberlová Adéla žákyně nejml.,99.Šafář Tomáš žák nejml.,105.Cvrček Martin muž B,106.Honzálková Adéla žákyně nejml.,112.Šafář Adam žák nejml.I,115.Cvrčková Rosárie nejml. Žákyně,Turbaková Barbora ženy abs.,124.Pavlišová Anna žákyně nejml. I,Beneš Milan muž B,Havran Jan muži abs.,129.Bukáček Marek mezi muži,136.Fliedr Jiří muž A,172.Simon Jakub mezi muži,197.Večeře Tomáš muži abs.,214. Kapoun Petr muž B,224.Laštovicová Veronika ženy abs.228.Tomšů Jan muž A,255.Červ Jakub muž A,324.Beneš Milan muži abs.,622.Červ Jakub muži abs.,638.Cvrček Martin muži abs.,640.Cvrček Jáchym mezi muži,710.Kapoun Petr muži abs.,781.Červ Miloslav muži abs.
 
 
04.03.2020 17:55:35
O.K.


Name
Email
Comment
Or visit this link or this one